Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm kiểu kẹp trên phố ống UFW-100 với các đặc điểm sau
1, Bất nhắc chất lỏng với dẫn điện hay không dẫn điện, Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm kiểu kẹp trên phố ống UFW-100 mang thể đo những mẫu chất lỏng khác nhau như nước uống, nước sông, nước công nghiệp, nước nông nghiệp, nước thải, nước biển và nước thuần khiết.
2, thời gian đi lại của xung siêu âm truyền trong 1 chất lỏng khác nhau với vận tốc chiếc chảy của lưu lượng kế chất lỏng và siêu âm dùng đặc tính này để đo lưu lượng
3, có thể thu được các phép đo mẫu chảy từ 25mm đến 600mm
4, Đồng hồ đo lưu lượng mang thể trong khuôn khổ rộng, -30m / s tới + 30m / s.


5, Hoạt động thuận lợi thông qua phần mềm cấu hình PC. Thông qua giao diện người dùng đồ họa, nó rất thuần tuý và bổ ích cho số đông mọi người t nhập phần lớn dữ liệu.
6, Đầu dò được kẹp vào bên ngoài của các con phố ống do vậy ko cần phải cắt ống hoặc ngừng mẫu chảy để lắp đặt và không với sức ép giảm.
7, Hoạt động dễ dàng chuẩn y phần mềm cấu hình PC. Duyệt giao diện các bạn đồ họa, nó rất đơn giản và có ích cho đầy đủ mọi người t nhập đầy đủ dữ liệu.
Xem thêm bài viết sau : đo lưu lượng hơi