Chất lượng in & Mô hình NHÀ IN CHẤT LƯỢNG CAO
Từ trước đến nay, chúng ta nói nhiều về chất lượng in thông qua các sản phẩm in trong một bối cảnh cụ thể và có nhiều yếu tố cảm tính do chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá. Thực ra, chất lượng in phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần phải được xem xét trong một hệ thống quản lý chất lượng. Dù rất đa dạng, song không có một hệ thống quản lý chất lượng nào là bản sao giống hệt của hệ thống khác do các đặc điểm thực tiễn của nó trong mỗi thời kỳ. Ở nước ta, các điều kiện để hình thành mô hình nhà in chất lượng cao còn chưa rõ nét và cần phải làm rõ một vài yếu tố trước khi xác định.

1. Chất lượng in và chất lượng nhà in

1.1. Chất lượng in

Nếu tiếp cận hệ thống và tổng thể thì phải thừa nhận chất lượng in là khách thể phức tạp, đa chất lượng. Chất lượng in được tạo ra từ hàng loạt những yếu tố vật chất và tinh thần có thể quan sát và cảm nhận được. Đó là các nguồn lực người, vật chất, hoạt động, quan hệ, môi trường sản xuất, kết quả hay sản phẩm, được tính ít nhất trong 4 lĩnh vực: quản lí, tổ chức sản xuất, kinh doanh - tiếp thị, đào tạo - nghiên cứu - phát triển. Mỗi một trong số những yếu tố này đều chưa phải là chất lượng in, mà chỉ khi tất cả được tổ chức một cách tổng thể thành hệ thống thì chúng mới tạo nên chất lượng in. Đây là quan niệm rộng về cơ cấu các lĩnh vực hoạt động trong ngành in. Nhưng thông thường, chúng ta thường chú ý nhiều nhất đến lĩnh vực hoạt động của nhà in và khách hàng, tức là tạo ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, và thường hướng các mục tiêu chất lượng vào lĩnh vực này. Các nhân tố chất lượng in thực ra phải bao hàm cả 4 lĩnh vực, còn chất lượng của hoạt động và quá trình in trực tiếp chỉ là bộ phận. Song đó là bộ phận chất lượng trung tâm, quan trọng nhất, có ý nghĩa mục đích và những lĩnh vực kia phải phục vụ cho việc đạt được chất lượng mong muốn ở đây. Chất lượng in phản ánh tập trung tình trạng và cấp chất lượng chung của toàn bộ nhà in, và xét về nguyên tắc nó thống nhất với chất lượng quản lí, chất lượng tổ chức sản xuất, kinh doanh - tiếp thị, đào tạo - nghiên cứu - phát triển. Nếu không có sự thống nhất chất lượng giữa 4 lĩnh vực, thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng ở lĩnh vực nào đó còn tồn tại vấn đề chất lượng chưa được giải quyết, hoặc ở lĩnh vực nào đó có hiện tượng chất lượng giả tạo Nếu đã thừa nhận sản phẩm in là hiện tượng đa chất lượng và chất lượng in là hiện tượng đa nhân tố thì những định nghĩa qui chất lượng vào bất cứ yếu tố riêng lẻ nào trong quá trình sản xuất in, qui chất lượng cho một yếu tố riêng lẻ nào của sản phẩm in, đều sẽ thiếu thuyết phục.Chất lượng của sản phẩm in chưa phải là chất lượng in, vì quá trình sản xuất in như một hệ thống bao gồm ít nhất 3 khâu: đầu vào, quá trình thực hiện và đầu ra. Cả 3 khâu này đều chứa những nhân tố chất lượng in. Và mỗi lĩnh vực chủ yếu của hoạt động in đều có đủ 3 khâu nói trên. Đầu vào của quản lí in khác đầu vào của quá trình in, khác đầu vào của kinh doanh - tiếp thị, khác đầu vào của đào tạo - nghiên cứu - phát triển. Khâu thực hiện và khâu đầu ra của từng lĩnh vực này cũng khác nhau. Chẳng hạn, sản phẩm của quản lí in là thành tựu phát triển nhà in, trình độ quản lý, nhân lực…, còn sản phẩm in lại là lợi ích thiết thực xét về mặt kinh tế và sự thừa nhận của khách hàng, và sản phẩm của đào tạo - nghiên cứu - phát triển lại là tay nghề và đạo đức của người thợ v.v… Nạp Mực In Tại Nhà chuyên nhận cung cấp dịch vụ Nạp Mực In Quận 6 là dịch vụ đáp ứng nhu cầu dành cho các công ty, tổ chức hay cá nhân, gia đình trong khu vực thuộc quận Tân Bình, TP.HCM. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại của chúng tôi cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu trong quận Tân Bình, chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tiêu chí làm việc của chúng tôi là: Nhanh - Rẻ - Uy tín.