Công ty đại chúng là gì?

Theo quy định tại khoảng 1, điều 25, luật chứng khoán năm 2006, Công ty đại chúng được quy định trước hết là công ty cổ phần và thuộc một trong ba trường hợp sau:

(1) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
(2) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán;
(3) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.
*Thông tin thêm

sống hai trường hợp mới nhất, việc trở thành công ty đại chúng là sự chọn của chính bản thân mình nhà. Còn ở tình huống cuối cùng, chủ cổ phần đảm bảo ĐK về vốn điều lệ và số cổ đông đã nêu sẽ nghiễm nhiên trở thành công ty đại chúng. Ngày trở chiến thắng ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thiện việc góp vốn đầy đủ và số người đóng cổ phần được ghi nhận trong số người đóng cổ phần có từ 100 khách hàng trở lên 1. trong khoảng 90 ngày kể từ ngày trở thắng lợi ty đại chúng, chủ có trách nhiệm phải nộp hồ sơ đăng ký kết nhà đại chúng mang đến Ủy ban đầu tư và chứng khoán căn nhà nước2. ngay bây giờ, nhà đại chúng ở trong sự quản lý của Ủy ban đầu tư và chứng khoán ngôi nhà nước bên cạnh Sở lên kế hoạch và dự án.

Các trường hợp trở thành công ty đại chúng khác:
 • Chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Nguyên tắc quản trị công ty đại chúng bao gồm:
 • Bảo đảm cơ cấu quản trị hợp lý; bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 • Bảo đảm quyền lợi của cổ đông, những người có liên quan;
  • Bảo đảm đối xử công bằng giữa các cổ đông;
  • Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty.

  Điều kiện trở thành và sự khác nhau giữa thành công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết

  Về vốn điều lệ: Công ty đại chúng (có tên gọi khác là công ty cổ phần đại chúng) chưa niêm yết phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên trong khi Công ty đại chúng đã niêm yết phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

  Về tiềm lực chế tạo kinh doanh: năng lực sản xuất kinh doanh của bạn đại chúng khi là tăng lãi một năm trước lúc mở bán trong khi tiềm lực sản xuất kinh doanh của khách hàng đại chúng niêm yết phải là có lãi hai năm trước khi niêm yết;

  Về tính đại chúng: chủ đại chúng nhu cầu tối thiểu 100 người mua nắm giữ chưa kể người mua chuyên nghiệp hóa khi là nhiều tổ chức trung tâm tài chính trong lúc công ty đại chúng niêm yết yêu cầu có thêm ĐK khi là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu xuất hiện quyền biểu quyết;

  Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo trong khi Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giáo dục chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

  Ưu và nhược điểm của hình thức tổ chức công ty đại chúng  Ưu điểm:

  Công ty đại chúng được xã hội biết đến do có tên tuổi xuất hiện công khai trên thị trường chứng khoán, trên báo chí. Công ty đã khẳng định được danh tiếng, uy tín thì khi cần huy động vốn ngoài xã hội, công ty dễ dàng có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu với chi phí phát hành thấp hơn lần phát hành truớc.

  nhà phải report công khai minh bạch hoạt động của mình mang đến công chúng, nên chịu sự giám sát của công chúng, cộng đồng. có thêm vào đây, hội đồng chủ tịch cũng như ban giám đốc phải công khai nhiều hoạt động điều hành cũng như điều khiển nhà. Ban giám đốc phải chăm sóc việc đi lên nhà cách tân kỹ thuật, cách tân điều hành, tổ chức cơ cấu phù hợp vốn, còn nếu như không thì các giám đốc sẽ bị sa thải; như vậy vận hành chủ đại chúng sẽ ràng bắt buộc các giám đốc phải tuân thủ pháp lý, điều khiển công ty đi theo đúng luật nhà.

  Nhà nước bớt được gánh nặng phải trợ giúp vốn ngân sách cho công ty, và như vậy Nhà nước có thể tập trung sức lực vào nhiệm vụ trọng đại của mình là đầu tư cơ sở hạ tầng.

  Nhược điểm:

  Khi phát hành, công ty sẽ phải chịu các chi phí đợt phát hành: chi phí thuê hãng kiểm toán độc lập để lập báo cáo kiểm toán hoạt động của công ty, chi phí thuê người bảo lãnh phát hành, chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để xin phép phát hành, chi phí quảng cáo cho đợt phát hành.  Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết ở đây: Cong ty dai chung la gi ankhangreal
[/list][/list][/list][/list]