Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2015 qua mạng, đối với ngaười nộp thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
>>>Có thể bạn sử dụng rộng rãi Kế toán dịch vụ giá tốt.
Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính yêu cầu:
- Người nộp thuế có thu nhập từ marketing, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối có người phụ thuộc thì nên khiến cho thủ tục đăng ký người phụ thuộc và với hồ sơ chứng minh như sau:
I. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối sở hữu người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công:
1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
a. Người lao động bắt buộc nộp cho DN:
- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh dòng 02/ĐK-NPT-TNCN ( theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ). Nộp hai (02) bản.
- Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Xem yếu tố tại đây: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
b. Kế toán tại DN phải khiến các bước như sau:
- Tiếp nhận cái 02/ĐK và hồ sơ của người lao động (Tất cả những lưu tại DN để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu)
- Nộp dòng 16TH qua mạng cho cơ quan thuế theo các bước sau
Lưu ý: sở hữu chi cục thuế chỉ đề nghị nộp mẫu 16TH qua mạng là xong, nhưng với nơi lại yêu cầu thêm cả chiếc 02/ĐK và nộp bán cứng trực tiếp tại một cửa.
Bước 1: Kê khai dòng 16TH trên phần mềm HTKK
- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> tậu mục: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân - > tìm biểu mẫu: Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
- Sau đấy quý khách nhập các thông tin theo như chiếc 02/ĐK mà người lao động đa gửi vào đây:

Bước 2: Nộp dòng 16TH qua mạng
- Đăng nhập vào website: Nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập -> Đăng nhập xong MST của DN người mua tậu mục: Tài khoản - Tiếp đấy tậu mục: Đăng ký thêm tờ khai
- chọn tới mục: Thuế thu nhập cá nhân -> chọn biểu mẫu: 16TH- Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> Tích tậu vào ô vuông ko kể cùng
Xong thì quý khách kéo chuột xuông cuối cùng mua mục: Tiếp tục -> Tiếp đó khách hàng chọn: Chấp nhận
- Như vậy là người mua đã mang thể gửi dòng 16TH qua mạng được rồi.
- ngày nay người mua tiến hành nộp mẫu 16TH qua mạng giống như việc các bạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN ...nhé. Vào mục: NỘP TỜ KHAI -> chọn chiếc 16TH -> Rồi mua tới đường dẫn lưu file kết xuất XML loại 16TH.
Sau khi nộp xong khoảng 2 - 7 ngày các bạn kiểm tra xem đã có kết quả chưa:
- các bạn đăng nhập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập vào tài khoản MST của DN -> Vào mục: Tra cứu -> Lựa chọn: mẫu thông báo:
-> Bấm vào mục: Tải về để kiểm tra:
Như vậy là đã đăng ký song MST cho người phụ thuộc nhé
ngoài ra khách hàng lưu ý 1 số ví như sau:
+ nếu người phụ thuộc cùng hộ khẩu sở hữu đối tượng nộp thuế thì ko phải xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ phải bản sao hộ khẩu.
+ nếu người phụ thuộc ko cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.
+ trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: loại số 21b/XN-TNCN.
+ trường hợp người phụ thuộc là người tàn tãt không mang khả năng lao động: chiếc 22/XN-TNCN .
- Riêng đối mang cá nhân trực tiếp khai thuế sở hữu cơ quan thuế thì cá nhân nộp 1 (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cộng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đấy theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Chú ý:
- trường hợp cá nhân trong năm với phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc tới khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì lúc khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; lúc quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng sở hữu nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Ví dụ.
- Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng một người con vào tháng 1/2012 nhưng đến tháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì từ tháng 3/2012 hàng tháng ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc lúc tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.
- Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng ko đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì hàng tháng ông A ko được tính giảm trừ cho người phụ thuộc lúc tạm khấu trừ thuế. Cuối năm lúc quyết toán thuế, ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.
(Theo điểm IV Công văn Số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục thuế).
b) Đăng ký lúc với thay đổi về người phụ thuộc:
- khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo loại 02/ĐK-NPT-TNCN và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối mang người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp mang cơ quan thuế.
2. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.
Tổ chức trả thu nhập sở hữu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình lúc cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
3. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng nhắc từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả giả dụ đăng ký thay đổi người phụ thuộc) và (bao gồm cả giả dụ phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và buộc phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối có cá nhân buôn bán nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.
quan tâm : Người nộp thuế chỉ buộc phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi 1 người phụ thuộc 1 lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi khiến cho việc, nơi buôn bán thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký Dịch vụ báo cáo tài chính người phụ thuộc lần đầu.