sử dụng hóa đơn điện tử viettel: doanh nghiệp bắt buộc phải CHUYỂN ác nghiệt LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)
Published on August 28, 2017
LikeSỬ DỤNG hóa đơn điện tử viettel: công ty buộc phải CHUYỂN ác nghiệp LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)3ShareShare vận dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty phải CHUYỂN độc ác LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)1
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
FollowPhạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
General accountant at Khatoco Trading Co. Ltd. - Khanh Viet hội nhóm
việc vận dụng hóa đơn điện tử viettel (HĐĐT) đem đến thuận tiện cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. cụ thể, vận dụng hóa đơn điện tử viettel giúp ngành thuế xây dựng căn cứ hiểm độc liệu về hóa đơn. chính bởi thuận tiện như thế mà xu hướng sẽ là doanh nghiện khi ứng dụng hóa đơn điện tử viettel sẽ truyền ác nghiệt liệu về cho CQT để tạo nên một căn cứ ác nghiệp liệu về HĐĐT. ngoài ra, kinh nghiệm ở Hàn Quốc còn cho thấy, CQT sẽ phạt đối với việc chậm truyền cay nghiệt liệu hóa đơn hơn 2 ngày cho CQT. có thể chế tài xử phạt việc chậm rãi chuyển ác liệu về CQT sẽ áp dụng ở Việt Nam sắp đến. bài viết này nhằm cung cấp những căn cứ về HĐĐT và xu thế chuyển dữ liệu hóa điện tử về CQT trong thời gian sắp đến.

đầu tiên, chúng ta hãy cùng nắm căn bản thế nào là hóa đơn điện tử viettel?

hóa đơn điện tử viettel và áp dụng hóa đơn điện thử được hướng dẫn trong Thông tư 32/2011 và điều chỉnh bằng hàng loạt công văn dẫn dắt khác. trong đó định nghĩa: HĐ ĐT là thông tin về hàng hóa và dịch vụ được kiến lập, gửi nhận, truyền dẫn và lưu giữ trên các thiết bị điện tử. gồm có hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, xuất khẩu . HĐĐT là chứng từ dự định và quy tắc lưu giữ tối chưa đủ 10 năm theo luật kế toán. HĐĐT cũng có đủ đầy các biết được như hóa đơn giấy bình thường. HĐĐT được lập ưng chuẩn phần mềm tạo HĐĐT hoặc các mối lái chăm sóc phương thức hóa đơn (SAAS). Các quy định về xử lý hóa đơn đã lập bao gồm: hủy, điều chỉnh cũng được quy chế rưa rứa hóa đơn giấy. cùng với đó, có một nguyên tắc riêng đối với HĐ ĐT chính là việc biến đổi sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ kế toán (không bắt buộc) hoặc chứng tỏ cội nguồn xuất xứ hàng hóa lưu chuyển ở đường. Theo đó, mỗi HĐĐT chỉ được chuyển đổi một lần và người thực hiện chuyển đổi chịu một trăm % chức trách về việc biến đổi.


Cũng tại thông tư này có phép tắc rõ lớp lang thủ tục triển khai hóa đơn điện tử viettel tại công ty.


Ảnh: hỗn hợp các thông báo liên quan tới HĐĐT hiện hành.

nói gì thì nói, HĐ ĐT trên thế giới đã được vận dụng đã lâu nhất là tại các quốc gia lớn mạnh với hoàn cảnh cơ sở hạ tầng biết được và trình độ tin học lớn mạnh. thực tiễn áp dụng cho thấy vận dụng HĐ ĐT giảm thiểu tổn phí chung toàn xã hội liên can không gián tiếp đến in ấn, lưu trữ và truyền tải cũng như tổn thất hư hỏng hóa đơn.

tiếp nối, chúng ta sẽ khai phá căn cứ nào để công ty phải khởi đầu sử dụng HĐĐT từ năm 2018.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, mà chú tâm sẽ liên quan đến nguyên tắc về lộ trình đổi thay sang ứng dụng hóa đơn điện tử viettel cho các công ty. ngày trước, Bộ ngân quỹ ban hành quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí nghiệm ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chuẩn xác của cơ quan thuế; ấn định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực thi khẳng định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. việc ban hành Nghị định điều chỉnh lần này cũng là 1 trong những hoạt động để triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chủ yếu, khai triển chủ yếu phủ điện tử theo quyết nghị 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

chi tiết hành hình được thể hiện trong dự thảo Nghị định sắp xếp lại như sau:

với mục tiêu tới năm 2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử viettel với khoảng 90% số công ty hoặc 90% số lượng hàng hóa được đổi chác (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử viettel thì hành hình thực thi từ năm 2018 như sau:

từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau áp dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan cho hành động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

(i) Các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử viettel kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển cay nghiệt liệu hóa đơn cho cơ thuế quan gồm:

- công ty được hoàn thành theo quy định của luật pháp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu khoa học cao.

- Các công ty sự nghiệp công lập có sinh sản, kinh doanh theo quy chế của pháp lý.

- công ty, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp tới thời điểm thông tin ấn hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác thức giấc, đô thị với hội sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các công ty, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chuẩn xác của cơ thuế quan gồm:

- công ty mới khai trương (không bao gồm doanh nghiệp nêu tại điểm i tại trên);

- Các công ty, công ty đang mua hóa đơn của cơ thuế quan gồm: công ty vi phạm về quản lý, ứng dụng hóa đơn; công ty có không may theo thông tin của cơ quan thuế và công ty, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ thuế quan.

(iii) từ ngày 01/01/2019: 30% các doanh nghiệp, công ty còn lại.

(iv) từ ngày 01/01/2020:

- 80% các doanh nghiệp, công ty sử dụng hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế.

- khởi đầu khai triển hóa đơn điện tử viettel cho các hộ kinh dinh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

như thế, mặc dầu chưa công bố chính tức trong năm 2017, đồng thời ngay từ 1/1/2018 một phòng ban doanh nghiệp đã bắt buộc phải thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử viettel nên sửa soạn trước là khôn cùng thiết yếu cho công ty. vô số doanh nghiệp đáp ứng phần mềm kế toán cũng đã khởi đầu viết phần mềm tạo hóa đơn điện tử viettel nhằm cung cấp cách thức kịp thời cho doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán của mình nhằm tích hợp tức thời ác nghiệt liệu kế toán để tạo tác đơn điện tử viettel.

có thể thấy cũng như quy tắc về kê khai và nộp thuế điện tử, việc buộc phải làm công ty theo hành hình thay đổi áp dụng HĐĐT cũng nằm trong lộ trình canh tân giấy tờ hành chủ yếu và xây dựng chủ yếu phủ điện tử. tuy nhiên, Nghị định sắp xếp lại bảo đảm ăn khớp với quy chế của luật kế toán năm 2015, luật Giao dịch điện tử, luật Quản lý thuế, luật ban bố văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các luật thuế và pháp luật có liên can.

ái tình hình áp dụng hóa đơn điện tử viettel hiện tại ở Việt Nam như vậy nào?


từ năm 2011, thời khắc Thông tư 32/2011 có mặt trên thị trường đã có doanh nghiệp vận dụng hóa đơn điện tử viettel. Và theo biểu đồ trên, khối lượng doanh nghiệp sử dụng HĐ ĐT tăng cường mạnh theo thời gian hơn nữa vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong toàn cục các hiện trạng hóa đơn hiện đang được sử dụng.


đến năm 2016, cả nước đã có trển 656 công ty ứng dụng HĐ ĐT tập kết chủ yếu ở Hà Nội và phố biển Hồ Chí Minh và là các công ty to hành động trong lĩnh vực mậu dịch, dịch vụ, có hạ tầng khoa học biết được lớn mạnh. Gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và doanh nghiệp chuyên chở đường sắt Sài Gòn Hà Nội. điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử viettel khôn xiết đơn giản và ăn khớp với phát triển cơ sở hạ tầng biết được hiện nay, gồm: có chữ ký số và có hệ thống công kệ biết được cũng như có thể tróc nã cập internet.

hiện tại có 2 hình thái hóa đơn điện tử viettel được chấp nhận:

hóa đơn điện tử viettel do công ty tự trị phê duyệt công dụng hóa đơn hoặc hệ thống tạo tác đơn của doanh nghiệp đáp ứng dịch vụ hóa đơn điện tử viettel.
hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực của CQT, khi người bán lập hóa đơn sẽ được chuyển tới CQT để cấp mã chính xác trước khi chuyển lại để truyền sang cho người mua.
hình thái thứ 2 hiện đang được thí nghiệm với gần 315 doanh nghiệp tham dự chính ở hai tỉnh thành là Hà Nội ( 201 doanh nghiệp) và Tp Hồ Chí Minh (114 doanh nghiệp). Trên cơ sở thông lệ quốc tế đôi chút nước có sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế, Bộ ngân sách đã nghiên cứu xây dựng mạng lưới hóa đơn điện tử viettel có mã của CQT. hóa đơn điện tử viettel có mã của CQTcó điểm khác với hóa đơn điện tử viettel do doanh nghiệp ấn bản và gởi đến người mua như nêu trên là trước khi được gởi cho người mua thì hóa đơn điện tử viettel được truyền đến hệ thống điện tử của cơ quan thuế để được gắn mã điện tử của cơ quan thuế. phê chuẩn mã điện tử này, cơ quan thuế sẽ có nội dung hiểm độc liệu của hóa đơn. xác định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thử nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực với mục tiêu:

Từng bước xây dựng cơ sở ác nghiệp liệu về hóa đơn tập kết để chuyên dụng cho công tác quản lý thuế;
cách tân giấy tờ hành chính cho công ty, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện các giấy tờ về hóa đơn;
thử nghiệm về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế để hoàn thành chủ yếu sách về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan bên cạnh đó hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trước khi khai triển rộng toàn quốc;
căn cứ hiểm độc liệu về hóa đơn dùng cho quản lý thuế.
Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT bên cạnh đó ngày nay với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử viettel nhưng không bao giờ quy chế bắt ép công ty chuyển hiểm độc liệu hóa đơn về cơ thuế quan nên công tác quản lý thuế gặp không ít khó khăn đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT. Nhất là ngày nay, công ty đã không còn buộc phải gởi bảng kê hóa đơn mua vào bán ra cho CQT như trước đây. chính vì vậy mà xu thế sẽ chuyển hiểm độc liệu HĐĐT về cho CQT để quản lý tập kết. cụ thể, trong dự thảo Nghị định sắp xếp lại có quy chế rõ: "Người bán hàng hóa, dịch vụ hữu trách truyền ác liệu hóa đơn điện tử viettel cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nối chỉ dẫn của Bộ tài chính. Cơ quan thuế hữu trách bắt đầu xây dựng CSDL về hóa đơn dùng cho công tác quản lý thuế theo thông lệ thế giới, với năm (05) nội dung".

Xem chi tiết: http://www.cell-relay.com/category/c...a-don-dien-tu/

Theo đó, khi hết thảy doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử viettel thì ngành thuế sẽ có hệ thống cơ sở độc ác liệu về hóa đơn từ đó có thể phục vụ công tác thanh tra, kiểm chứng, hoàn thuế, phân tích hoạn nạn công ty, cá biệt kinh doanh. tuy nhiên có thể giúp cơ quan hải quan ở các cửa khẩu, sân bay thần tốc có thông báo để thực thi hoàn thuế. khi công ty sử dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế thì biết được về hóa đơn của doanh nghiệp được tập trung ở cơ quan thuế một cách không ngừng nên cơ quan thuế có ngay thông tin về doanh thu, tổn phí hàng ngày của doanh nghiệp, kịp thời tìm kiếm ra những bất thường khi công ty xuất hóa đơn. Cơ thuế quan, cơ quan khác của nhà nước không cần buộc phải thực thi xác minh hóa đơn như ngày nay. khi cán bộ thuế nhập biết được về công ty bỏ trốn, biến mất, mạng lưới sẽ tự động dừng nghiêm cấm doanh nghiệp được xuất hóa đơn. đồng thời dễ dàng ứng dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá thể kinh dinh, cho các công ty bị cưỡng chế về nợ. như thế có thể thấy rõ cảm tưởng là buộc công ty buộc phải vận dụng HĐ ĐT thay thế khuyến khích như xưa đây. xây dựng một lộ trình thực hiện biến đổi. hơn nữa sẽ tiến tới quy tắc việc đổi thay hiểm độc liệu HĐĐT về cho CQT.

Tuy có vô số tiện dụng mang lại từ việc sử dụng HĐĐT như giảm thiểu phí tổn in ấn, lưu giữ cũng như tổn thất hóa đơn, ở Việt Nam vẫn phải thay đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy dưới hiện trạng biến chất hóa đơn điện tử viettel nhằm chuyên dụng cho phương châm chứng minh cội nguồn xuất xứ của hàng hóa khi lưu thông. trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy chẳng hề thực hiện việc này vì không phải phép tắc xuất xứ hàng hóa đi đường. mặc dù vậy trong nghị định điều chỉnh khi đề cập đến lợi quyền và chức trách của tổ chức, cá biệt trong quản lý áp dụng HĐĐT có đề cập nội dung: "Hóa đơn điện với giá trị vận dụng trong việc thực thi các giấy tờ về thuế, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu chuyển trên thị trường, để đăng ký quyền ứng dụng, quyền nắm lấy, để kê khai tính sổ vốn ngân quỹ. Các cơ quan quản lý quốc gia có liên đới vận dụng hóa đơn điện tử viettel chuyên dụng cho yêu cầu quản lý, không yêu cầu chăm sóc Hóa đơn giấy (tương tự như quy định Tờ khai hải quan điện tử)." Rất hy vọng khi thành lập Nghị định sắp xếp lại sẽ không nhất thiết thay đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy để chứng tỏ nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo đảm tiện lợi của HĐĐT.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/