Chia sẻ mọi người một số forum có PA DA chất năm 2018
link: drive.google.com/file/d/1OueURLxqjB6fHjC0-i04655YZ0I5lyUa/view
CÔNG TY BẢO TRÌ MÁY TÍNH HCM CHUYÊN NGHIỆP CHẤT LƯỢNG
xem thêm: bảo trì máy tính quận 11 Uy Tín