Theo kết luận của Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ, đến ngày 30/11/2011, số tiền sử dụng đất đã nộp là 1.313.055.294 nghìn đồng, số tiền sử dụng tiền đất nợ còn phải thu là một.256.973.921 nghìn đồng.
Cục Thuế Hà Nội vừa có công báo giải trình Cục thuế về kết quả thực hiện kết luận Thanh tra số 2351/KL-TTCP ngày 17/9/2012.
theo đó, có 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với số nợ là 2.574.420.304 nghìn đồng. Đến ngày 30/11/2011, số chi phí đã nộp đạt 1.313.055.294 nghìn đồng, số chi phí còn nợ là một.256.973.921 nghìn đồng. Trong khoản nợ, nợ rất có khả năng thu nhưng trong thực tiễn khó thu là 114.078.394 nghìn đồng và nợ chờ xử lý là 1.142.895.527 nghìn đồng.
Về việc thu số chi phí còn nợ, kết luận cũng chỉ rõ có 75 Dự Án BĐS nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền 1.880.471.479 nghìn đồng. Số chi phí chậm nộp đã được giảm còn 826.500.922 nghìn đồng, cho nên 1.053.970.557 nghìn đồng là số tiền chậm nộp phải thu.
số tiền chậm nộp đã nộp chi phí nhà nước lũy tiếp theo ngày 30/11/2017 là 197.648.734 nghìn đồng. Trong số đó, 856.321.823 nghìn đồng là số chi phí chậm nộp còn phải thu đến ngày 30/11/2017. Sau khi thanh tra rà soát, dự đoán, các dự án sẽ tiếp tục giảm số chi phí chậm nộp khoảng 455.895.774 nghìn đồng. Số chi phí chậm nộp còn phải thu là 400.426.049 nghìn đồng, gồm số tiền chậm nộp cơ quan Thuế đôn đốc thu nộp là 362.402.153 đồng và số tiền chậm nộp còn vướng mắc (sẽ kiểm soát và điều chỉnh tiếp sau khi các Bộ ngành cho ý kiến) là 38.023.896 đồng.
>>> Xem thêm tay nghề mua đất nền khu người dân tại TP.Hà Nội


Nhiều KĐT tại TP.Hà Nội vẫn đang còn nợ tiền sử dụng đất
Với số chi phí chậm nộp phải thu (400.426.049 nghìn đồng/35 dự án), Cục Thuế TP.Hà Nội đã đôn đốc, yêu cầu các chủ Dự Án BĐS xúc tiến nghiêm kết luận thanh tra.
mặc dù thế, vẫn còn 1 số thắc mắc tại những dự án như:
dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc Ba La được góp vốn đầu tư bởi Doanh Nghiệp CP xây dựng Chủ đầu tư tập đoàn Vinaconex 21 tại Q HĐ Hà Đông. Số chi phí chậm nộp tại Dự Án BĐS này là 418.184 nghìn đồng. Khi xúc tiến Dự Án BĐS, quy hoạch chi tiết dự án Bất Động Sản tỷ suất 1/500 đã được thay đổi, khiến số chi phí sử dụng đất phải nạp giảm.
dự án Bất Động Sản khu nhà ở Bắc Hà với số chi phí chậm nộp là 7.801.870 nghìn đồng. Dự Án BĐS được đầu tư bởi Công Ty cổ phiếu xử lý nền móng và xây lắp CONSTREXIM. Vì tiền sử dụng đất đã nộp nhưng chứng thư nộp tiền sử dụng chuyển nhầm cơ quan Thuế (chuyển về cơ quan quản lý thuế của Công Ty mà không chuyển về cơ quan thuế nơi có đất) nên CĐT đề nghị xem xét lại tiền chậm nộp.
với các trường hợp còn vướng mắc, chủ đầu tư chưa phân phối hồ sơ báo cáo giải trình giải trình; Cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ ngành tương quan làm việc liên đới với chủ đầu tư dự án để giải quyết hoặc giải trình cơ quan Chính phủ.
với những trường hợp chậm nộp với số tiền 362.402.153 đồng (35 lượt dự án) nhưng không thắc mắc, thời gian tới Cục thuế sẽ tiếp tục đôn đốc, cưỡng chế xúc tiến theo quy chế để thu hồi vào chi phí nhà nước.
>>> Xem thêm Mua bán nhà đất quận Tây Hồ- hưởng trọn khoảng không bất tận của hồ Tây