Ngày 5/12, HĐND Thành Phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục những dự án thu hồi đất năm 2018; những Dự Án BĐS, công trình chuyển mục đích đất lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn.
theo đó, hạng mục những dự án, công trình thu hồi đất năm 2018 gồm 1.430 công trình với diện tích quy hoạnh là 4.913,67ha. Trong số đó, có 1.029 công trình, dự án ĐK mới với 3.470,57ha; 401 khu công trình, dự án Bất Động Sản được chuyển tiếp từ năm 2017 sang, đã được thông qua trước đây, với diện tích là một.443,1ha.
trong số đó, có 867 khu công trình, dự án với 2.145,17ha gồm: 309 khu công trình, Dự Án BĐS với 975,83ha được chuyển tiếp từ năm 2017 sang; 277 công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách với diện tích quy hoạnh 1.026,9ha; 558 công trình, Dự Án BĐS đăng ký mới, sử dụng vốn trong chi phí đủ cơ Bộ pháp lý với diện tích 1.169,34 ha; 286 khu công trình, dự án với diện tích 1.741,6ha sử dụng vốn ngoài ngân sách, trong đó có 92 công trình, dự án chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang với diện tích 467,28ha; 194 công trình, dự án Bất Động Sản ĐK mới với diện tích 1.274,32ha.
>>> Xem thêm Thông tin thị trường mua bán nhà


trong năm 2018, TP.Hà Nội sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất để làm dự án Bất Động Sản
Cùng với đó, Thành Phố cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án với 1.441,22ha chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong năm 2018.
HĐND Thành Phố yêu cầu UBND TP chỉ đạo các ngành, các cấp xúc tiến các biện pháp, đặc biệt quan trọng coi trọng công tác tuyên truyền, công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân; kịp thời đối thoại, xử lý những thắc mắc gặp phải tại cơ Sở.
đồng thời, xem xét giải quyết thu hồi theo Luật Đất đai 2013 với những dự án Bất Động Sản sử dụng đất chậm thực hiện do nguyên do chủ quan.
>>> Xem thêm mua và bán Đất Tại Hà Nội Dễ Hay Là Khó?