dạy tiếng nhật bản

khóa học tiếng nhật sơ cấp ở hà nội

học tiếng nhật trung cấp tại hà nội

Hệ thống chữ viết của Trung Quốc nghe đâu được đưa trước tiên vào Nhật Bản qua Triều Tiên, với thể vào khoảng thế kỷ III, sau hệ thống chữ dòng Latinh được đưa vào Anh 2 hoặc ba thế kỷ. Người Nhật đã chọn mẫu chữ viết tượng hình này để biểu lộ ngôn ngữ của mình. Điều này có thể thực hiện được vì chữ tượng hình, như tên gọi của nó, trình bày ý nghĩa hơn là âm thanh. Do âm của các từ tiếng Nhật ko giống như âm của các trong khoảng tiếng Trung Quốc với cùng nghĩa nên cần phải xác lập cách bộc lộ âm tiếng Nhật. Việc này được thực hiện bằng phương pháp tạo nên những loại chữ cái đơn thuần trên cơ sở sao chép hoặc sửa đổi 1 số chữ tượng hình và gán cho mỗi chữ dòng một âm nhất mực. Bằng phương pháp này, hai bảng chữ mẫu thu thanh riêng biệt đã ra đời và bây giờ vẫn đang được dùng cùng lúc. vì thế, tiếng Nhật được viết với sự phối hợp 2 kiểu ký tự khác nhau - trước nhất là chữ kanji hay là Hán tự, là các chữ tượng hình diễn tả nghĩa, và tuỳ theo những chữ kanji ghép cùng hay yếu tố khác mà với thể có những cách thức phát âm khác nhau. Thứ hai là chữ kana hay những ký hiệu ngữ âm được dùng để hướng dẫn việc phát âm đúng các chữ kanji hiếm hoặc lạ, hoặc để chỉ những biến đổi về văn phạm v.v... Bảng chữ cái nét mềm hiragana phục vụ hai mục đích trước nhất này, còn bảng chữ mẫu nét cứng katakana được tiêu dùng để phiên âm các trong khoảng ngoại lai. dù rằng hệ thống chữ tượng hình có thể truyền đạt 1 ý nghĩa hồ hết chỉ bằng 1 ký tự, nhưng điều bất nhân tiện là cấp thiết một ký tự riêng để bộc lộ mỗi ý nghĩa. do vậy ở Nhật Bản trong giai đoạn trước chiến tranh, số ký tự được tiêu dùng phổ thông cho những mục đích hàng ngày là khoảng 4000 ký tự. từ thời kỳ chiến tranh, để phục vụ cho giáo dục học đường và những mục đích khác, số ký tự được chính thức dạy trong chương trình giáo dục bắt buộc và tiêu dùng trong tạp chí v.v... được dừng ở 1850 ký tự. nhiều sách xuất bản ở nước ngoài nhấn mạnh tới khó khăn của học trò Nhật phải học một số lượng lớn những ký tự này. bên cạnh đó, trên thực tiễn lúc đã nắm vững những nguyên tắc cơ bản hình thành các ký tự thì việc học trở nên thuận tiện hơn là người ta tưởng.

dạy tiếng nhật bản

khóa học tiếng nhật sơ cấp ở hà nội

học tiếng nhật trung cấp tại hà nội